Bản khai thành tích hoạt động của cán bộ công đoàn

doc1 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 969 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Bản khai thành tích hoạt động của cán bộ công đoàn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
          MẪU 
BẢN KHAI
THÀNH TÍCH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN
I. SƠ LƯỢC LỊCH SỬ BẢN THÂN:
          Họ và tên: ………………………………………………………………………. Nam/Nữ:…..
          Sinh ngày: ……………………………………………Nơi sinh:………………………………
          Nguyên quán: ………………………………………………………………………………….
          Thành phần bản thân: …………………………………………………………………………
          Dân tộc:……………………………………Tôn giáo:…………………………………………
          Trình độ văn hoá:…………………………………….………………………………………..
          Ngày tham gia kháng chiến:……………………….………………………………………….
          Ngày vào công đoàn:………………………………………………………………………….
          Ngày vào Đảng CSVN:…………………………………………………………………………
          Chức vụ hiện nay:……………………………………………………………………………..
II. QUÁ TRÌNH THAM GIA HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN:
Họ và Tên
Năm sinh
Chức vụ, đơn vị công đoàn hiện nay
Chức vụ công tác chuyên môn
Thời gian công tác CĐ (từ tháng,năm -> tháng,năm)
Tổng thời gian đã quy đổi
Công tác CĐ liên tục,không liên tục
Ghi chú
Chuyên trách
Không chuyên trách
                        Ý kiến của Đảng ủy (Chi bộ)                                                   Xác nhận thành tích và ý kiến
                                                                                                Đề nghị khen thưởng của BCH/CĐCS
                                                                                                Đề nghị khen thưởng của BCH/CĐCS
                                                                                                Đề nghị khen thưởng của BCH/CĐCS
                                                                                                Đề nghị khen thưởng của BCH/CĐCS
                      TM. Đảng ủy (Chi bộ)                                                             TM. BCH/CĐCS
                               Bí thư                                                                                            Chủ tịch

File đính kèm:

  • docbankhaithanhtich.doc