Bảng chấm điểm đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đối với xã, phường, thị trấn

doc2 trang | Chia sẻ: Xuân Hoa | Ngày: 26/04/2024 | Lượt xem: 200 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Bảng chấm điểm đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đối với xã, phường, thị trấn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BẢNG CHẤM ĐIỂM
ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ ĐỐI VỚI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NĂM ............
TT
Nội dung chấm điểm
Điểm chuẩn
(100 điểm)
Điểm tự chấm
1
Quý I hằng năm, đảng ủy có nghị quyết chuyên đề và tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo của cấp trên về xây dựng phong trào.
2

2
Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cấp xã có chương trình hoặc kế hoạch sát hợp để chỉ đạo xây dựng phong trào; thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện; tổ chức sơ, tổng kết phong trào và thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo.
3

3
Chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; giữ gìn trật tự, an toàn giao thông; phòng ngừa, ngăn chặn, không để xảy ra cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng và phòng, chống thiên tai, dịch bệnh.
5

4
Chỉ đạo, tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và các chủ đề khác theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các cấp bảo đảm về nội dung, hình thức và hiệu quả theo tinh thần hướng về cơ sở.
5

5
Thường xuyên củng cố, kiện toàn các lực lượng nòng cốt bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.
2

6
Công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với dân quân tự vệ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong công tác xây dựng phong trào:
a) Xây dựng kế hoạch phối hợp:1 điểm
b) Định kỳ tổ chức giao ban, sơ, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện theo quy định: 2 điểm
3


7
Quan tâm bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước và kinh phí huy động tự nguyện đóng góp của các tổ chức, cá nhân theo hình thức xã hội hóa và các điều kiện đảm bảo hợp pháp, đúng quy định để xây dựng phong trào.
3

8
Công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại cơ quan Đảng, chính quyền cấp xã:
a) Không để xảy ra mất đoàn kết nội bộ; đơn thư, khiếu kiện không đúng quy định; tiêu cực tham nhũng, thất thoát tài sản: 2 điểm
b) Thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước: 2 điểm
c) Xây dựng nội quy ra vào trụ sở cơ quan Đảng, chính quyền cấp xã; bố trí lực lượng bảo vệ: 2 điểm
d) Thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn; quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo đúng quy định: 2 điểm
8

9
100% khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục xây dựng mô hình mới hoặc duy trì mô hình phong trào hoạt động hiệu quả, thiết thực; sơ, tổng kết, đánh giá, thanh loại mô hình phong trào hoạt động không hiệu quả. 
10

10
Đăng ký, đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”:
a) Ủy ban nhân dân cấp xã có đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”: 1 điểm
b) 100% khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý trên địa bàn đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”: 2 điểm
c) Đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”: 50 điểm
53

11
Lực lượng Công an cấp xã:
a) Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền cấp xã ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác xây dựng phong trào: 1 điểm
b) Tích cực phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân; công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giải quyết điểm, tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội trên địa bàn; quản lý chặt chẽ các ngành nghề kinh doanh có điều kiện: 1 điểm
c) Không có cán bộ, chiến sĩ vi phạm bị xử lý kỷ luật: 1 điểm
3

12
Tập thể hoặc cá nhân được cấp trên khen thưởng đột xuất trong phong trào: 
- Giấy khen: Tập thể 2 điểm, cá nhân 1 điểm
- Bằng khen: Tập thể 3 điểm, cá nhân 2 điểm
Tối đa không quá 3 điểm.
Tối đa 3 điểm

Tổng điểm
100


- Tổng điểm:../100 điểm 
- Mức đề xuất đánh giá, phân loại (xuất sắc, khá, trung bình, yếu) - Loại “Xuất sắc”: Đạt từ 90 điểm trở lên (Là căn cứ để lựa chọn, xét đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen trong phong trào);
 - Loại “Khá”: Đạt từ 70 điểm đến 89 điểm (Là căn cứ đề lựa chọn, xét đề nghị Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, thị xã, thành phố tặng Giấy khen trong phong trào);
 - Loại “Trung bình”: Đạt từ 50 điểm đến 69 điểm (Không xét khen thưởng trong tổng kết phong trào);
 - Loại “Yếu”: Dưới 50 điểm (Không xét khen thưởng và rút kinh nghiệm trong tổng kết phong trào).
.......................

File đính kèm:

  • docbang_cham_diem_danh_gia_phan_loai_phong_trao_toan_dan_bao_ve.doc