Tờ khai yêu cầu bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế

doc3 trang | Chia sẻ: bieumau | Ngày: 17/06/2015 | Lượt xem: 888 | Lượt tải: 1Download
Tóm tắt tài liệu Tờ khai yêu cầu bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TỜ KHAI
YÊU CẦU BẮT BUỘC CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG SÁNG CHẾ
 Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ
 (Cục Sở hữu trí tuệ)
 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội
Chủ đơn dưới đây đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chếÚ Chú thích: Trong trang này và các trang sau, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu"x" vào ô vuông — nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.
DẤU NHẬN ĐƠN 
(Dành cho cán bộ nhận đơn)
j CHỦ ĐƠN 
(Tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển giao quyền sử dụng sáng chế)
Tên đầy đủ: ...........................................................................................................................................
Địa chỉ:.................................................................................................................................................. 
Điện thoại:..........................................Fax:......................................E-mail: .........................................
k	 	 ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN
— là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn
— là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn
— là người khác được uỷ quyền của chủ đơn
Tên đầy đủ:.............................................................................................................................................
Địa chỉ:...................................................................................................................................................
Điện thoại:..................................Fax:.....................................E-mail:....................................................
l	 ĐỐI TƯỢNG CHUYỂN GIAO
Tên Bằng độc quyền sáng chế:.............................................................................................................. 
Số Văn bằng:.........................................................................................................................................
Ngày cấp:...............................................................................................................................................
m CHỦ SỞ HỮU VĂN BẰNG BẢO HỘ
Tên đầy đủ: ...........................................................................................................................................
Điện thoại:.....................................Fax:.........................................E-mail:............................................
p CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN
n PHÍ, LỆ PHÍ
Loại phí, lệ phí
Số đối tượng tính phí
Số tiền
— Lệ phí nộp đơn
— Lệ phí thẩm định đơn
— Lệ phí cấp quyết định 
— Lệ phí đăng bạ quyết định
— Lệ phí công bố quyết định
Tổng số phí, lệ phí phải nộp theo đơn là:
Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):
o CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN
— Tờ khai, gồm.......trang 
— Tài liệu chứng minh cơ sở đề nghị chuyển giao sáng chế, gồm......trang 
— Giấy uỷ quyền bằng tiếng.......
 — bản dịch tiếng Việt, gồm.......trang
— bản gốc
— bản sao (	— bản gốc sẽ nộp sau
 	— bản gốc đã nộp theo đơn số:....................................)
— Chứng từ lệ phí
— Tài liệu khác, cụ thể:
KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU
(Dành cho cán bộ nhận đơn)
— 
— 
— 
Cán bộ nhận đơn 
(ký và ghi rõ họ tên)
— 
— 
— 
— 
—
—
p CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN
Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
 Khai tại:……….ngày…… tháng……năm……
 Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn
 (ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có) 

File đính kèm:

  • doctokhaiyeucaubatbuocchuyengiaoquyensdsangche.doc