Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp

doc4 trang | Chia sẻ: bieumau | Ngày: 17/06/2015 | Lượt xem: 1021 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phụ lục A -Mẫu số: 03-KDCN
TỜ KHAI
ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP
 Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ
 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội
Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn và cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp.Ú Chú thích: Trong trang này và các trang sau, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu"x" vào ô vuông — nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.
 DẤU NHẬN ĐƠN 
(Dành cho cán bộ nhận đơn)
j TÊN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP
— Kiểu dáng cần bảo hộ được tách ra từ đơn số:......................................
 nộp ngày:.................................
Phân loại quốc tế KDCN
k	 CHỦ ĐƠN 
 (Tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp)
Tên đầy đủ: ..........................................................................................................................................................
Địa chỉ:................................................................................................................................................................. 
Điện thoại:..........................................Fax:.........................................E-mail: .....................................................
— Chủ đơn đồng thời là tác giả kiểu dáng công nghiệp
— Ngoài chủ đơn khai tại mục này còn có những chủ đơn khác khai tại trang bổ sung
l	 	 ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN
— là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn
— là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn
— là người khác được uỷ quyền của chủ đơn
Tên đầy đủ:.........................................................................................................................................................
Địa chỉ:................................................................................................................................................................
Điện thoại:............................................Fax:.....................................E-mail:.......................................................
m	 TÁC GIẢ
Tên đầy đủ: ................................................................................................Quốc tịch:.......................................
Địa chỉ:................................................................................................................................................................ 
Điện thoại:......................................Fax:......................................... E-mail: .......................................................
— Ngoài tác giả khai tại mục này còn có những tác giả khác khai tại trang bổ sung
s CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN
Phụ lục A -Mẫu số: 03-KDCN (tiếp theo)
n YÊU CẦU HƯỞNG QUYỀN ƯU TIÊN
CHỈ DẪN VỀ ĐƠN (CÁC ĐƠN) LÀ CĂN CỨ ĐỂ 
XÁC ĐỊNH NGÀY ƯU TIÊN
— Theo đơn (các đơn) đầu tiên nộp tại Việt Nam
— Theo đơn (các đơn) nộp theo Công ước Paris
— Theo thoả thuận khác:
Số đơn
Ngày nộp đơn
Nước nộp đơn
o PHÍ, LỆ PHÍ
Loại phí, lệ phí
Số đối tượng tính phí
Số tiền
— Lệ phí nộp đơn cho mỗi sản phẩm của bộ sản phẩm/phương án của kiểu dáng công nghiệp
..... sản phẩm/phương án
— Lệ phí công bố đơn
— Lệ phí công bố từ hình thứ 2 trở đi 
 ..... hình
— Lệ phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên
— Phí tra cứu phục vụ thẩm định nội dung
..... sản phẩm/phương án
— Phí thẩm định nội dung
..... sản phẩm/phương án
Tổng số phí, lệ phí phải nộp theo đơn là:
Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):
p	 CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN
Tài liệu tối thiểu:
— Tờ khai, gồm.......trang x .......bản 
— Bản mô tả bằng tiếng......., gồm.......trang 
— Bộ ảnh chụp/bản vẽ, gồm.......ảnh x .......bộ
— Chứng từ phí, lệ phí
Tài liệu khác:
— Giấy uỷ quyền bằng tiếng........
 — bản dịch tiếng Việt, gồm.......trang
— bản gốc
— bản sao (	— bản gốc sẽ nộp sau
 	— bản gốc đã nộp theo đơn số:..............................)
— Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên:
 — Bản sao đơn đầu tiên, gồm.......bản 
— Giấy chuyển nhượng quyền ưu tiên (nếu thụ hưởng từ người khác)
— Tài liệu xác nhận quyền đăng ký (nếu thụ hưởng từ người khác) 
— Có tài liệu bổ trợ khai tại trang bổ sung
KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU
(Dành cho cán bộ nhận đơn)
— 
— 
— 
Cán bộ nhận đơn 
(ký và ghi rõ họ tên)
— 
— 
— 
— 
—
— 
— 
—
—
—
—
s CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN
 Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
 Khai tại: …… ngày … tháng … năm…
 Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn
 (ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có) 
 Còn…trang bổ sung
Phụ lục A -Mẫu số: 03-KDCN (tiếp theo)
Trang bổ sung số:
k CHỦ ĐƠN KHÁC
(Ngoài chủ đơn thứ nhất đã khai tại trang đầu tiên)
Tên đầy đủ:...........................................................................................................................................................
Địa chỉ:.................................................................................................................................................................
Điện thoại:...........................................Fax:..........................................Email:.....................................................
— Chủ đơn này đồng thời là tác giả kiểu dáng công nghiệp
— Có yêu cầu cấp Phó bản bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp
Tên đầy đủ:...........................................................................................................................................................
Địa chỉ:.................................................................................................................................................................
Điện thoại:...........................................Fax:..........................................Email:.....................................................
— Chủ đơn này đồng thời là tác giả kiểu dáng công nghiệp
— Có yêu cầu cấp Phó bản bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp
m TÁC GIẢ KHÁC
(Ngoài tác giả thứ nhất đã khai tại trang đầu tiên)
Tên đầy đủ: .....................................................................................Quốc tịch: ................................................... 
Địa chỉ:.................................................................................................................................................................
Điện thoại:................................................Fax:...............................................Email:............................................
Tên đầy đủ: .....................................................................................Quốc tịch: ................................................... 
Địa chỉ:.................................................................................................................................................................
Điện thoại:................................................Fax:...............................................Email:............................................
r CÁC TÀI LIỆU KHÁC
(Khai chi tiết từng loại tài liệu: tên, số trang...)
 s CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN
	 Còn ... trang bổ sung 

File đính kèm:

  • doctokhaidangkykieudangcongnghiep.doc
Biểu Mẫu liên quan