Quy trình thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh

doc3 trang | Chia sẻ: bieumau | Ngày: 25/08/2015 | Lượt xem: 1784 | Lượt tải: 1Download
Tóm tắt tài liệu Quy trình thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
QUY TRÌNH
Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh
a. Trình tự thực hiện:
 - Phòng Đăng ký kinh doanh phát hiện hành vi vi phạm thuộc các trường hợp thu hồi quy định tại Nghị định thì Phòng đăng ký kinh doanh ra thông báo về hành vi vi phạm và ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
- Công dân nộp hồ sơ thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính của UBND cấp huyện, nhận phiếu nhận hồ sơ.
- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính kiểm tra, nếu hồ sơ hợp lệ thì nhận hồ sơ của công dân, trao phiếu nhận hồ sơ hành chính và chuyển giao hồ sơ cho Phòng Tài chính – Kế hoạch.
- Phòng Tài chính – Kế hoạch thụ lý hồ sơ và thực hiện xóa tên hộ kinh doanh trên sổ đăng ký kinh doanh.
b. Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện;
Bước 1: Cán bộ công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của công dân, tổ chức. Nếu hồ sơ đã đầy đủ theo quy định thì viết giấy biên nhận đã nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả (xin số điện thoại của công dân, tổ chức).
Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì phải hướng dẫn cụ thể để tổ chức, công dân bổ sung, hoàn chỉnh. Trường hợp yêu cầu của tổ chức, công dân không thuộc phạm vi giải quyết thì hướng dẫn tổ chức, công dân đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết.
Bước 2: Cán bộ công chức tại Bộ phận Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ TTHC đến các phòng chuyên môn để giải quyết. Các phòng chuyên môn nghiên cứu hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, sau đó chuyển về Bộ phận 1 cửa để trả kết quả theo đúng thời gian quy định.
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lưu trữ kết quả giải quyết, thu phí, lệ phí theo quy định, trả kết quả cho tổ chức, công dân theo đúng thời gian đã hẹn.
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ: 
- Đơn đề nghị của hộ kinh doanh (Trong trường hợp hộ chuyển địa điểm kinh doanh sang quận, huyện khác).
- Thông báo về việc vi phạm của hộ kinh doanh (Trong trường hợp hộ kinh doanh có vi phạm).
- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
- Quyết định thu hồi GCN đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc (không kể ngày nghỉ theo quy định) trong đó:  
 - 1/2 ngày bộ phận một cửa tiếp nhận và chuyển phòng Tài chính-KH huyện.
- 02 ngày Phòng TCKH huyện thẩm tra hồ sơ.
- 02 ngày trình UBND huyện ký quyết định.
- 1/2 ngày chuyển bộ phận một cửa trả kết quả tổ chức, Công dân.
e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, hộ gia đình.
f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính kế hoạch.
g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Lưu trong sổ bộ ĐKKD, Quyết định hành chính và thông báo cho các cơ quan có liên quan như: Chi cục thuế, UBND xã, thị trấn, công an huyện, phòng Thống kê.
h. Lệ phí: Không
i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010  của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

File đính kèm:

  • docquy_trinh_thu_hoi_giay_chung_nhan_dang_ky_kinh_doanh_cua_ho_kinh_doanh_1168.doc
Biểu Mẫu liên quan