Giấy đề nghị sửa đổi quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh/phòng giao dịch/văn phòng đại diện

doc1 trang | Chia sẻ: bieumau | Ngày: 17/06/2015 | Lượt xem: 863 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Giấy đề nghị sửa đổi quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh/phòng giao dịch/văn phòng đại diện, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ....., ngày...... tháng...... năm ......
GIẤY ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN THÀNH LẬP CHI NHÁNH/PHÒNG GIAO DỊCH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Chúng tôi là:
Công ty chứng khoán (tên đầy đủ của công ty ghi bằng chữ in hoa)
Giấy phép thành lập và hoạt động hoạt động công ty chứng khoán số: ... do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày ... tháng ... năm ...
Địa chỉ trụ sở chính:
Điện thoại:.........	Fax:...........	
Quyết định thành lập chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện số ... ngày ... do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
Đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sửa đổi chấp thuận thành lập chi nhánh/phòng giao dịch/văn phòng đại diện cho công ty chúng tôi như sau:
Trường hợp bổ sung, rút nghiệp vụ kinh doanh tại chi nhánh
Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán đã được cấp phép hoạt động (liệt kê chi tiết):...........
Nghiệp vụ kinh chứng khoán đề nghị rút/bổ sung:................
Trường hợp thay đổi tên chi nhánh/phòng giao dịch/văn phòng đại diện
Tên cũ của chi nhánh/phòng giao dịch/văn phòng đại diện:........
Tên mới của chi nhánh/phòng giao dịch/vãn phòng đại diện:.......
Trường hợp thay đổi Giám đốc chi nhánh
Giám đốc chi nhánh cũ:..........
Số Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu.....ngày cấp.....nơi cấp......
Số chứng chỉ hành nghề: ............................ Loại CCHN........
Giám đốc chi nhánh mới:..........
Số Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu.....ngày cấp.....nơi cấp......
Số chứng chỉ hành nghề: ............................ Loại CCHN........
Lý do thay đổi: ............................................................................................................................
Công ty cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của Giấy đề nghị và hồ sơ kèm theo.
Hồ sơ kèm theo: 	 	 (Tổng) Giám đốc 
(Liệt kê đầy đủ) 

File đính kèm:

  • docGIAYDEnghidoitenvanphongdaidienctychungkhoan.doc
Biểu Mẫu liên quan