Đơn đề nghị cấp giấy phép phát hành băng, đĩa ca nhạc, sân khấu

doc1 trang | Chia sẻ: bieumau | Ngày: 17/06/2015 | Lượt xem: 866 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Đơn đề nghị cấp giấy phép phát hành băng, đĩa ca nhạc, sân khấu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu 7
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
………….., ngày…… tháng……. năm …….
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 
PHÁT HÀNH BĂNG, ĐĨA CA NHẠC, SÂN KHẤU
Kính gửi:
- Cục Nghệ thuật biểu diễn (đối với các đơn vị thuộc Trung ương)
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch…..
(đối với các đơn vị thuộc địa phương và các đơn vị ngoài công lập)
(Đơn vị)...…… được thành lập ngày….theo giấy phép số… của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố…..). Thực hiện kế hoạch, đơn vị tổ chức sản xuất chương trình ca múa nhạc và sân khấu, nay đề nghị Cục Nghệ thuật biểu diễn (hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch…..) cấp phép phát hành băng, đĩa ca nhạc, sân khấu gồm:
1.Tên chương trình: ......................................................................................
2. Thời lượng chương trình (số phút):...........................................................
3. Người chịu trách nhiệm chương trình:......................................................
4. Cam kết:
- Thực hiện đúng các quy định về phát hành, lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và các quy định của pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan.
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép./.
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 
CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docDN-cap-phep-phat-hanh-bang-dia-nhac.doc