Mẫu Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn (Dành cho tổ chức, cá nhân kinh doanh phát hành hóa đơn đặt in, tự in) - Mẫu TB04/AC

docx1 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 151 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn (Dành cho tổ chức, cá nhân kinh doanh phát hành hóa đơn đặt in, tự in) - Mẫu TB04/AC, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
3.13.Mẫu Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn
 Mẫu: TB04/AC
(Ban hành kèm theo Thông tư
 số 39/2014/TT-BTC ngày 
31/3/2014 của Bộ Tài chính)
THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN
TẠI THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN
 (Dành cho tổ chức, cá nhân kinh doanh phát hành hóa đơn đặt in, tự in)
1. Tên đơn vị phát hành hoá đơn..................................................................
2. Mã số thuế:.................................................................................................
3. Địa chỉ trụ sở chính:...................................................................................
4. Điện thoại:...................................................................................................
Ngày........tháng........năm............., (tổ chức, cá nhân) đã có thông báo phát hành hoá đơn. Nay (tổ chức, cá nhân) đăng ký thông tin thay đổi như sau:
STT
Thông tin thay đổi
Thông tin cũ
Thông tin mới
6. Thông tin đơn vị chủ quản (trường hợp tổ chức, cá nhân dùng hóa đơn của đơn vị chủ quản đặt in, tự in):
- Tên đơn vị:...................................................................................
- Mã số thuế:....................................................................................
7. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo:.......................................
 ........,ngày.........tháng.........năm.........
 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docxmau_thong_bao_dieu_chinh_thong_tin_tai_thong_bao_phat_hanh_h.docx
Biểu Mẫu liên quan