Mẫu Báo cáo doanh thu cho công ty

doc2 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 09/06/2022 | Lượt xem: 84 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu Báo cáo doanh thu cho công ty, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÔNG TY .
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: .
., ngàythángnăm
BÁO CÁO DOANH THU
Kính gửi: – Trưởng phòng   
           – Giám đốc Công ty ..
Tôi tên là:. Sinh ngày:.
Chức vụ:. Bộ phận:.
Hôm nay, ngàythángnăm..  tôi lập báo cáo doanh thu trong  tháng /. của . chi nhánh như sau:
1.Hoạt động bán lẻ
Tổng đơn bán
Doanh thu trước chiết khấu
Doanh thu sau chiết khấu
Lợi nhuận
2.Hoạt động bán online
Số đơn
Tổng
Phí vận chuyển
Giá trị
Số đơn
Đơn thành công
Doanh thu
Phí vận chuyển
Phí thu của khác
Chênh phí
Đơn thất bại/ chuyển hoàn
Số đơn
Doanh thu
Phí vận chuyển
Phí thu của khác
Chênh phí
3. Nhận xét – đánh giá
4. Đề xuất, kiến nghị
QUẢN LÝ CHI NHÁNH
(Ký và ghi rõ họ tên)
NGƯỜI LẬP BÁO CÁO
(Ký và ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docmau_bao_cao_doanh_thu_cho_cong_ty.doc