Hợp đồng mượn văn phòng

doc2 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 1014 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Hợp đồng mượn văn phòng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc
---------oOo--------
HỢP ĐỒNG MƯỢN VĂN PHÒNG
Số:
TPHCM, Ngày tháng năm 
BÊN MƯỢN(BÊN A): 
CÔNG TY 
Địa chỉ: 
Điện thoại:	 Fax: 
Email: 
Mã số thuế: 
Do Ông 	– Giám đốc làm đại diện
BÊN CHO MƯỢN: ( BÊN B)
CÔNG TY 
Địa chỉ: 
Điện thoại: 	Fax: 
Email: 
Mã số thuế: 
Do Ông	– Giám đốc làm đại diện
Đồng ý ký kết hợp đồng mượn văn phòng với điều khoản và điều kiện như sau:
ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
Bên B đồng ý cho Bên A mượn căn phòng tại 
Thời gian cho mượn : 	Từ ngày: 	 đến ngày: 	.
Diện tích sử dụng : 	
Mục đích mượn: làm trụ sở công ty
ĐIỀU 2: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN
1/ Quyền và nghĩa vụ của Bên B:
Giao nhà, trang thiết bị và tiện nghi trong nhà cho Bên A đúng ngày thoả thuận có giá trị.
Bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn, riêng rẽ căn nhà cho Bên A.
2/ Quyền và nghĩa vụ của Bên A: 
Sử dụng đúng mục đích mượn
Được sửa chữa mới trước khi sử dụng; khi sửa chữa phải tuân theo những quy định xây dựng cơ bản và chịu mọi chi phí sửa chữa phát sinh trong quá trình sửa chữa.
Có trách nhiệm đối với tác hại gây ra do bên thứ ba khi sử dụng.
Không được cho mượn lại. 
Chịu trách nhiệm trả mọi chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng: Điện, nước, điện thoại.... 
ĐIỀU 3: ĐIỀU KHOẢN CHUNG
Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu phát sinh các vấn đề khác thì hai bên cùng thống nhất với nhau bằng văn bản.
Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau. Hợp đồng có hiệu lực pháp lý kể từ ngày ký.
BÊN CHO MƯỢN 	 	BÊN MƯỢN

File đính kèm:

  • dochd_muon_nha_6609.doc
Biểu Mẫu liên quan