Giấy ủy quyền về việc đứng tên kê khai hưởng chính sách theo quyết định số 290/2005/qđ-Ttg ngày 08/11/2005 của thủ tướng chính phủ

doc1 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 930 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Giấy ủy quyền về việc đứng tên kê khai hưởng chính sách theo quyết định số 290/2005/qđ-Ttg ngày 08/11/2005 của thủ tướng chính phủ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ngày….. tháng….. năm 200…..
GIẤY ỦY QUYỀN
Về việc đứng tên kê khai hưởng chính sách theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ
Kính gửi:	Ủy ban nhân dân xã (phường) ………………………………….
	 huyện…………. tỉnh (thành phố………………….……..
Tên tôi là:……………………..………….………... Năm sinh:………………..
Quê quán: ………………………………………………………………………..
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………..
Là………………………….. của Ông (Bà) ……………………………………..
thuộc đối tượng được thực hiện theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ.
Nay ủy quyền cho Ông (Bà) …………………………………………… quan hệ với đối tượng là …………………………………………………………………
Hộ khẩu thường trú tại xã (phường) …………… huyện (quận) ……………….. tỉnh (thành phố) ……………………………………………………..
Chịu trách nhiệm đứng tên kê khai để hưởng chế độ, chính sách.
Xác nhận
của Ủy ban nhân dân xã (phường)
Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ, tên)

File đính kèm:

  • docgiayuyquyen.doc
Biểu Mẫu liên quan