Biên bản kiểm tra vườn ươm phục vụ trồng rừng

doc2 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 20/06/2022 | Lượt xem: 245 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Biên bản kiểm tra vườn ươm phục vụ trồng rừng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UBND HUYỆN ĐỒNG XUÂN
BQL-DA P.T L.N ĐỂ CẢI THIỆN 
ĐỜI SỐNG VÙNG TÂY NGUYÊN
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN KIỂM TRA VƯỜN ƯƠM PHỤC VỤ TRỒNG RỪNG NĂM .........
Hôm nay ngày ... tháng ... năm 201, tại .......................................................................................................................
I/ Đại diện BQL dự án huyện.
Ông:
Ông:
Ông
II/ Đại diện TA:
Ông: Nguyễn Đức Tuấn	Tư Vấn: huyện
Ông: Huỳnh Pô Pôn 	Tư Vấn Xã
Ông: Nguyễn Ngọc Tịnh 	Tư Vấn Xã
III/ Đại diện Ban phát triển xã:
Ông:
Ông:
IV/ Đại diện NHóm Hộ:
Ông:.Thôn:..
Ông:.Thôn:..
Ông:.Thôn:..
Ông:.Thôn:..
Ông:.Thôn:..
Ông:.Thôn:..
Ông:.Thôn:..
Kiểm tra đánh giá chất lượng cây giống tại vườn ươm của ông/bà:......tại......xã....
huyện......tỉnh/thành.......kết quả như sau:
Loài cây
Tháng tuổi
Đường kính cổ rễ
Chiều cao bình quân
Ghi chú
Nhận xét đánh giá:
Địa điểm mặt bằng vườn ươm .....................................................................................................................................................................................................
Thành phần hỗn hợp ruột bầu 
Quy cách và chất liệu vỏ bầu
Xuất xứ hạt giống
Kỹ thuật đóng và xếp bầu
Chăm sóc
Hợp đồng gieo ươm, hiệu suất
Nhật ký vườn ươm
.
Đại diện tư vấn 
 Đại diện nhóm hộ 
BQLDAhuyện
 Chủ vườn ươm

File đính kèm:

  • docbien_ban_kiem_tra_vuon_uom_phuc_vu_trong_rung.doc