Báo cáo kết quả công việc cá nhân theo Quý

doc1 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 09/06/2022 | Lượt xem: 145 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Báo cáo kết quả công việc cá nhân theo Quý, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÔNG TY TNHH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
................, ngày........tháng.........năm..........
BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG VIỆC CÁ NHÂN
QUÝ ..
Họ và tên: 	
Bộ phận công tác: 	
TT
Tên công việc
Thời gian làm việc
Kết quả làm được
Chưa làm được
Hướng giải quyết
1
2
3
4
Ghi chú: Nội dung ghi cụ thể, chi tiết
Người báo cáo

File đính kèm:

  • docbao_cao_ket_qua_cong_viec_ca_nhan_theo_quy.doc
Biểu Mẫu liên quan