Bảng thanh toán tiền khoán công tác phí

doc1 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 09/06/2022 | Lượt xem: 87 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Bảng thanh toán tiền khoán công tác phí, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BẢNG THANH TOÁN TIỀN KHOÁN CÔNG TÁC PHÍ
Đơn vị:  Tháng . năm 202
TT
Họ và tên
Chức danh
công việc đảm nhận
Số tiền
Xác nhận
Ghi chú
(1)
(2)
(3)
(6)
(7)
(8)
Cộng
Bằng chữ: 
(Ban, phòng, đơn vị trình) 	Phê duyệt
Người lập	Trưởng ban, phòng	Kế toán trưởng	Tổng Giám đốc

File đính kèm:

  • docbang_thanh_toan_tien_khoan_cong_tac_phi.doc
Biểu Mẫu liên quan