Bảng chấm điểm đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc cơ quan, doanh nghiệp

doc2 trang | Chia sẻ: Xuân Hoa | Ngày: 26/04/2024 | Lượt xem: 212 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Bảng chấm điểm đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc cơ quan, doanh nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BẢNG CHẤM ĐIỂM
ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ
CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP NĂM ...............
TT
Nội dung chấm điểm
Điểm chuẩn
(100 điểm)
Điểm tự chấm
1
Quý I hằng năm, cấp ủy (đối với nơi có tổ chức Đảng) có nghị quyết; cơ quan, doanh nghiệp có chương trình hoặc kế hoạch sát hợp tình hình để triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo của cấp trên về xây dựng phong trào; tổ chức sơ, tổng kết phong trào và thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo.
3

2
Có nhiều hình thức tuyên truyền, vận động thu hút 90% trở lên đảng viên, cán bộ, công nhân viên, người lao động tham gia phong trào.
3

3
Tích cực hưởng ứng hoặc có hình thức tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và các chủ đề khác theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các cấp thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tế của cơ quan, doanh nghiệp. 
5

4
Phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở, lực lượng Công an các cấp trong xây dựng phong trào:
a) Xây dựng quy chế hoặc kế hoạch phối hợp: 1 điểm
b) Tổ chức thực hiện đầy đủ quy chế hoặc kế hoạch phối hợp: 1 điểm
c) Định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện: 1 điểm
d) Tham gia đầy đủ các phong trào, cuộc vận động của địa phương: 2 điểm
5

5
Công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường:
a) Không xảy ra mất đoàn kết nội bộ; đơn thư khiếu nại, tố cáo không đúng quy định; tham gia tập trung đông người khiếu nại, gây rối an ninh, trật tự công cộng: 2 điểm
b) Không xảy ra tiêu cực, tham nhũng, thất thoát tài sản: 2 điểm
c) Không xảy ra đình công, lãn công trái pháp luật: 2 điểm
d) Xây dựng nội quy, quy định bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp: 2 điểm
đ) Thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy; an toàn lao động; bảo vệ môi trường: 2 điểm
e) Thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước: 2 điểm
g) Tổ chức công đoàn, đoàn thể được cấp trên đánh giá xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên (đối với các cơ quan, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn, đoàn thể); hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của Nhà nước (đối với các cơ quan, doanh nghiệp không có tổ chức Đảng, công đoàn, đoàn thể): 2 điểm

14

6
Công tác xây dựng lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp bảo đảm phù hợp với điều kiện của đơn vị:
a) Bố trí lực lượng bảo vệ: 2 điểm
b) Lực lượng bảo vệ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên: 2 điểm
4


7
Xây dựng mô hình mới hoặc duy trì ít nhất 01 mô hình phong trào trong cơ quan, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, thiết thực
10

8
Đăng ký, đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”:
a) Cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục có đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”: 1 điểm
b) 100% phòng, ban, tổ, đội... trong cơ quan, doanh nghiệp đăng ký cam kết đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”: 2 điểm
c) Đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”: 50 điểm
53

9
Tập thể hoặc cá nhân được các cấp khen thưởng đột xuất trong phong trào:
- Tập thể: 2 điểm
- Cá nhân: 1 điểm
Tối đa không quá 3 điểm.
Tối đa 3 điểm

Tổng điểm
100


- Tổng điểm:../100 điểm 
- Mức đề xuất đánh giá, phân loại (xuất sắc, khá, trung bình, yếu) - Loại “Xuất sắc”: Đạt từ 90 điểm trở lên (Là căn cứ để lựa chọn, xét đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen trong phong trào);
 - Loại “Khá”: Đạt từ 70 điểm đến 89 điểm (Là căn cứ đề lựa chọn, xét đề nghị Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, thị xã, thành phố tặng Giấy khen trong phong trào);
 - Loại “Trung bình”: Đạt từ 50 điểm đến 69 điểm (Không xét khen thưởng trong tổng kết phong trào);
 - Loại “Yếu”: Dưới 50 điểm (Không xét khen thưởng và rút kinh nghiệm trong tổng kết phong trào).
.......................

File đính kèm:

  • docbang_cham_diem_danh_gia_phan_loai_phong_trao_toan_dan_bao_ve.doc