Bản nhận xét quá trình thực tập tốt nghiệp

docx1 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 20/06/2022 | Lượt xem: 302 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Bản nhận xét quá trình thực tập tốt nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BẢN NHẬN XÉT QUÁ TRÌNH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Họ và tên sinh viên: 	
Lớp: 	Khoa:	 Khoá: 
Giáo viên hướng dẫn:	
Công ty thực tập: 
Phân xưởng: 
Nhận xét đánh giá: 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
	.., Ngày. Tháng. Năm 
	 Xác Nhận Cơ Sở Thực Tập
Quản đốc phân xưởng

File đính kèm:

  • docxban_nhan_xet_qua_trinh_thuc_tap_tot_nghiep.docx
Biểu Mẫu liên quan