Bản kiểm điểm (Xử lý kỷ luật)

doc1 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 20/06/2022 | Lượt xem: 333 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Bản kiểm điểm (Xử lý kỷ luật), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BẢN KIỂM ĐIỂM
Tôi tên	
Đơn vị	
Chức vụ	
Nhiệm vụ được giao	
Theo yêu cầu của lãnh đạo đơn vị, tôi xin kiểm điểm như sau:
Trình bày sự việc xảy ra:	
Xác định lỗi:	
Nguyên nhân sai phạm:	
Hậu quả do sai phạm xảy ra:	
Tự nhận hình thức kỷ luật:	
	Ngày tháng năm
	Người viết kiểm điểm

File đính kèm:

  • docban_kiem_diem_xu_ly_ky_luat.doc