Thống kê đối tượng giải quyết hưởng chế độ trợ cấp thai sản

doc2 trang | Chia sẻ: bieumau | Ngày: 17/06/2015 | Lượt xem: 914 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Thống kê đối tượng giải quyết hưởng chế độ trợ cấp thai sản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BHXH TỈNH, TP .................
Mẫu số 22B-HSB
THỐNG KÊ ĐỐI TƯỢNG GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP THAI SẢN
Quý .......... Năm ........
Tiêu thức
Tổng số lượt người hưởng trợ cấp (người)
Tuổi hưởng trợ cấp bình quân (năm)
Tổng thời gian đóng BHXH bình quân (năm)
Tiền lương để tính trợ cấp bình quân (đ)
Số ngày hưởng trợ cấp bình quân một lượt người
Tổng số tiền trợ cấp (đ)
Nam
Nữ
Nam
Nữ
Nam
Nữ
Nam
Nữ
Nam
Nữ
Nam
Nữ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
I. Tổng số 
II. Thống kê theo:
1. Nơi làm việc:
a. HCSN, đoàn thể
b. Doanh nghiệp Nhà nước
c. Doanh nghiệp tư nhân, HTX…
d. Liên doanh, VP nước ngoài
2. Độ tuổi:
a. Từ 20 tuổi trở xuống
b. Từ trên 20 tuổi đến đủ 30 tuổi
c. Từ trên 30 tuổi đến đủ 40 tuổi
d. Từ trên 40 tuổi đến đủ 50 tuổi
e. Từ trên 50 tuổi đến đủ 60 tuổi
g. Trên 60 tuổi
3. Chế độ:
a. Khám thai
b. Sảythai, nạo thai, thai chết lưu
c. Sinh con, nuôi con nuôi
d. Thực hiện biện pháp tranh thai
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
TRƯỞNG PHÒNG CHẾ ĐỘ BHXH
(Ký, ghi rõ họ tên)
Ngày ....tháng .....năm ......
GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu)

File đính kèm:

  • docmau-so-22B-HSB.doc
Biểu Mẫu liên quan