Quy trình xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung

doc3 trang | Chia sẻ: bieumau | Ngày: 25/08/2015 | Lượt xem: 1973 | Lượt tải: 5Download
Tóm tắt tài liệu Quy trình xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
QUY TRÌNH
Xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung
a. Trình tự thực hiện:
- Tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, chuyển giao phòng TNMT
- Thụ lý tại phòng TNMT:
+ Công việc 1: Cán bộ chuyên môn thẩm định hồ sơ
+ Công việc 2: lãnh đạo phòng xét duyệt
- Lãnh đạo phòng Tài nguyên Môi trường ký
- Vào sổ, đóng dấu, trả bộ phận một cửa.
b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận một cửa UBND huyện
Bước 1: Cán bộ công chức tại Bộ phận 1 cửa xem xét hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của công dân. Nếu hồ sơ đã đầy đủ theo quy định thì viết giấy biên nhận đã nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả (xin số điện thoại của công dân).
Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì phải hướng dẫn cụ thể để công dân bổ sung, hoàn chỉnh. Trường hợp yêu cầu của công dân không thuộc phạm vi giải quyết thì hướng dẫn công dân đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết.
Bước 2: Cán bộ, công chức tại Bộ phận 1 cửa chuyển hồ sơ  đến phòng TNMT giải quyết. Phòng TNMT nghiên cứu hồ sơ, trực tiếp giải quyết hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, sau đó chuyển về Bộ phận 1 cửa để trả kết quả theo đúng thời gian quy định.
Bước 3: Bộ phận 1 cửa lưu trữ kết quả giải quyết, thu phí, lệ phí theo quy định, trả kết quả cho công dân theo đúng thời gian đã hẹn.
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ:
- 01 văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung;
- 01 bản sao bản cam kết bảo vệ môi trường đã được xác nhận trước đó.
- 01 bản sao giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường trước đó (có chứng thực theo quy định của pháp luật);
- 01 bản dự thảo báo cáo đầu tư điều chỉnh hoặc báo cáo kinh tế-kỹ thuật điều chỉnh hoặc phương án phương án sản xuất kinh doanh điều chỉnh hoặc tài liệu tương đương của Dự án có chữ ký kèm theo họ tên, chức danh của chủ dự án và đóng dấu ở trang phụ bìa.
- 03 số lượng bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung đúng bằng số lượng bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận trước đó.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc (không kể ngày nghỉ theo quy định) trong đó:
- 1/2 ngày cho Bộ phận “Một cửa” tiếp nhận và bàn giao hồ sơ.
- 02 ngày Phòng TNMT thụ lý hồ sơ
- 02 ngày trình UBND huyện ký Giấy xác nhận
- 1/2 ngày phòng TNMT gửi hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính huyện để trả tổ chức, cá nhân.
e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức
f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng TNMT
g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung
h. Lệ phí, phí: không
i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Bản cam kết bảo vệ môi trường (phụ lục 5.1, 5.2, 5.3 kèm theo thông tư 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 
k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:không
l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005;
-  Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006, Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008; Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011;
- Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/07/2011 của Bộ Tài nguyên Môi trường.

File đính kèm:

  • docquy_trinh_xac_nhan_dang_ky_ban_cam_ket_bao_ve_moi_truong_bo_sung_367.doc