Hướng dẫn thủ tục đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

doc3 trang | Chia sẻ: bieumau | Ngày: 17/06/2015 | Lượt xem: 975 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Hướng dẫn thủ tục đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hướng dẫn thủ tục đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất như sau:
1. Trình tự thực hiện
- Bước 1:
+ Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường.
+ Thời gian tiếp nhận: Các ngày làm việc trong tuần.
- Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;
+ Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.
- Bước 3. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định.
- Bước 4. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.
- Bước 5: Tổ chức, Công dân đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của Nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả).
2. Cách thức thực hiện
- Tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn yêu cầu đăng ký, thế chấp (mẫu số 01), bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (02 bản).
- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, theo quy định của pháp luật có chứng nhận của công chứng Nhà nước;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (bản chính).
Trường hợp thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai hồ sơ phải có giấy phép xây dựng hoặc Dự án đã được chấp thuận;
- Văn bản ủy quyền đối với trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền, 01 bản.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
4. Thời hạn giải quyết
- 01 ngày làm việc. Nếu hồ sơ nộp sau 3 giờ chiều thì chuyển sang ngày tiếp theo.
5. Đối tượng thực hiện
- Tổ chức.
6. Cơ quan thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.\
7. Kết quả
- Chỉnh lý trên giấy chứng nhận.
8. Phí, lệ phí:
- Lệ phí đăng ký thế chấp lần đầu: 60.000đồng/01 trường hợp.
- Đăng ký bổ xung: 40. 000 đồng/trường hợp.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
- Mẫu số 01 - Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
- Mẫu số 02 - Đơn yêu cầu đăng ký bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
- Mẫu số 14 - Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
10. Căn cứ pháp lý
- Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003.
- Nghị định 181/2004/NĐ-CP Ngày 29/10/2004.
- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.
- Thông tư Liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.
- Thông tư Liên tịch số 03/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư Liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
- Thông tư Liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

File đính kèm:

  • docdangkythechapbangquyensudungdat.doc