Biên bản kiểm tra tài sản

doc1 trang | Chia sẻ: bieumau | Ngày: 17/06/2015 | Lượt xem: 880 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Biên bản kiểm tra tài sản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
QUY ĐỊNH QUẢN LÝ TÀI SẢN
Mã tài liệu: 
Phiên bản: 
Ngày ban hành: 
BIÊN BẢN KIỂM TRA TÀI SẢN
Ngày tháng
Tên tài sản
Mã tài sản
Người sử dụng
Kiểm tra chi tiết
Đánh giá tình hình thiết bị
Đề xuất xử lý
Người dung xác nhận
Ghi chú
Ngày….tháng…..năm 200…
Trưởng phòng HC
Trưởng BP
Người kiểm tra

File đính kèm:

  • docmaubienbankiemtrataisan.doc